Kennisplatform: fijnstofonderzoek V-focus ondeugdelijk - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kennisplatform: fijnstofonderzoek V-focus ondeugdelijk

Fijnstof is een van de belangrijkste negatieve milieufactoren met een grote ziektelast in Nederland. Onderzoek van het Vakblad V-focus over de effecten van fijnstof, waarin die relatie tussen fijnstof en ziekten in twijfel wordt getrokken, is ‘ondeugdelijk’.

Dat stelt het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid in een verklaring. Het Kennisplatform is een samenwerking van onder meer het RIVM, Wageningen UR en de Universiteit van Utrecht, GGD Nederland en LTO Nederland.

‘Alleen kwalitatieve vergelijking is onvoldoende’

In een recent artikel in V-Focus wordt het verband tussen veehouderij en ziekten als gevolg van onder meer fijnstof in twijfel getrokken, op basis van eigen onderzoek. Het Kennisplatform noemt de wijze waarop door V-Focus gegevens zijn gegroepeerd en onderling zijn vergeleken ondeugdelijk. “Alleen een kwalitatieve vergelijking zoals die in het artikel is gebruikt, zoals het naast elkaar leggen van een kaart van luchtverontreiniging en een kaart van verschillende ziekten die worden samengevoegd, is volstrekt onvoldoende om conclusies te kunnen trekken over het verband tussen luchtverontreiniging en gezondheid”, aldus het Kennisplatform.

Eerder deze week werden de uitkomsten van het V-Focus onderzoek door LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij NVV aangehaald om te pleiten voor uitstel van de Wet Dieraantallen. Namens LTO Nederland heeft Toon van Hoof zitting in het Kennisplatform. Hij is op de hoogte van de kritiek vanuit het Kennisplatform, maar wil er desgevraagd geen uitspraken over doen.

Beheer
WP Admin