Martijn van Dam. Foto: ANP AlgemeenNieuws

‘Kennis en innovatie dichter bij boer’

Boeren en tuinders moeten eenvoudiger toegang krijgen tot de topsectoren voor kennis en innovatie. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zoekt samen met het bedrijfsleven naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen.

Met die toezegging geeft de staatssecretaris gevolg aan een van de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Toegespitst beleid voor innovatie nodig

De specifieke structuur van de land- en tuinbouw vereist een toegespitst beleid voor innovatie, waar kleine bedrijven gemakkelijk aan kunnen meedoen. Doel daarvan is dat innovaties ook daadwerkelijk in de praktijk tot uitvoering komen.

De Oeso publiceerde vlak na het aantreden van de staatssecretaris een rapport over het Nederlandse systeem voor kennis en innovatie in de land- en tuinbouw. Hoewel Nederland op dat punt op een hoog niveau staat, is er geen reden op de lauweren te gaan rusten, constateerde de Oeso. Om bovenaan te blijven zijn inspanningen nodig. Dat wordt onderschreven door Van Dam.

Van Dam schetst dat een deel van de belemmeringen die ondernemers ondervinden niet rechtstreeks door hem kunnen worden opgelost. Bij voorbeeld de vereenvoudiging van het Europese landbouwbeleid – daar wil de staatssecretaris voortgang maken, maar dat kan niet zonder besluitvorming in de Europese Unie.

Dwarsverbanden tussen voedsel en informatietechnologie

Van Dam ziet het belang van samenwerking tussen onderwijs, kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid. Hij wil – in lijn met de aanbeveling van de Oeso – meer dwarsverbanden leggen tussen verschillende sectoren op het gebied van voedsel, hightech en informatietechnologie. Daarbij moet ook – mogelijk meer – aandacht zijn voor ontwikkelingen die van belang zijn voor de lange termijn. Omdat bedrijven doorgaans meer gericht zijn op de korte termijn, is het aan de overheid de horizon verder te leggen, erkent Van Dam.

Beheer
WP Admin