Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

‘Kansen voor landbouw door klimaatverdrag’

Het zaterdag bereikte klimaatakkoord biedt kansen voor de Nederlandse kennissectoren op gebied van landbouw en water. Dat zegt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in een eerste reactie op het bereikte akkoord.

Staatssecretaris Sharon Dijksma toonde zich opgetogen over de compromistekst, waarin 195 landen afspreken dat ze de uitstoot van broeikasgassen zo sterk verminderen, dat de klimaatverandering beperkt blijft tot ruim onder 2 graden.

“We bewijzen onze kleinkinderen een grote dienst met dit akkoord”, zei Dijksma. Volgens haar biedt het akkoord economische kansen voor Nederlandse bedrijven en wetenschap om kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld water en landbouw in te zetten in landen die te kampen hebben met de gevolgen van klimaat.

Fao is blij dat wereldvoedselvoorziening wordt benoemd

De Wereldvoedselorganisatie FAO zegt in een reactie verheugd te zijn dat de wereldvoedselvoorziening voor het eerst genoemd wordt in een klimaatverdrag. In het verdrag wordt nadrukkelijk gesteld dat het zeker stellen van genoeg voedselproductie en de beëindiging van de honger de prioriteit moeten hebben, vooral daar waar de voedselproductie kwetsbaar is voor klimaatverandering.

Het verdrag onderstreept de noodzaak om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen. Tegelijk moet de wereld klimaatbestendig worden, zonder dat de voedselproductie in gevaar komt.

Armste mensen vooral op het platteland

Secretaris-generaal Graziano da Silva van de FAO zegt dat met dit verdrag eindelijk erkend wordt dat 80 procent van de armste mensen op het platteland wonen en moeten leven van de landbouw. “Door voedselzekerheid op te nemen in het verdrag geeft de internationale gemeenschap de noodzakelijke aandacht aan het welzijn en de toekomst van degenen die aan de frontlinie staan van de dreigingen van de klimaatverandering.”

Landbouw draagt bij aan broeikasgassen

De strijd tegen hoger en klimaatverandering moeten hand-in-hand gaan, zegt Da Silva.

Van de broeikasgassen komt het merendeel via CO2 uit fossiele brandstoffen in de atmosfeer. De landbouw draagt ook bij aan de productie van broeikasgassen, vooral door de uitstoot van methaan uit de veehouderij. Ongeveer 14 procent komt voor rekening van de landbouw.

Beheer
WP Admin