<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Kamp: marktmacht niet altijd nadelig

Marktmacht hoeft niet direct het concurrentieproces te schaden. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in reactie op een motie van de SP om iets te doen aan de marktpositie van boeren.

“Inkoopmacht kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat consumenten profiteren van kortingen die bedongen zijn door een scherpe onderhandeling”, aldus Kamp.

Toezicht ACM

Europese mededingingsregels moeten ervoor zorgen dat marktpartijen geen misbruik maken van een economische machtspositie en dat ze eventueel bedongen voordeel doorberekenen aan de consument. “De ACM houdt hier toezicht op en neemt signalen over misbruik van economische machtsposities serieus. Dit geldt ook als het gaat over inkoopmacht”, aldus Kamp.

Cees Veerman

De minister wil geen verdere stappen ondernemen om de marktpositie van de boer te verbeteren. Op dit moment werkt oud-minister Cees Veerman in een Europese Taskforce om de positie van de agrariërs in de keten te verbeteren.

Eerder heeft een werkgroep zich gebogen over oneerlijke handelspraktijken tegenover primaire producenten. Dit heeft niet geleid tot formele klachten van leveranciers. De pilot heeft er wel toe geleid dat bedrijven zich bewuster zijn geworden van wat als oneerlijke handelspraktijken worden aangemerkt.

Beheer
WP Admin