Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Kamp: bodemdaling niet alleen door gas

Niet alle schade door bodemdaling in Groningen, is het gevolg van de gaswinning. Dat stelt minister Henk Kamp (Economische Zaken) in antwoord op Kamervragen van PvdA’ers Jan Vos en Tjeerd van Dekken.

De Groningse Kamerleden stelden vragen aan de minister toen LTO Noord eind vorig jaar melding maakte van een snel stijgend aantal beschadigingen aan boerderijen en drainagesystemen.

Schadevergoeding

Kamp zegt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schade moet vergoeden, als die het gevolg is van de gaswinning. Maar de stijging van het waterpeil (ten opzichte van de gezakte bodem) is niet altijd het gevolg van gaswinning, meent de minister. Als dat wel zo is, past het waterschap het peil aan op kosten van de NAM.

In het verleden is de grondwaterstand vanwege het landbouwkundig gebruik van de gronden aangepast, waardoor ongelijkmatige inklinking van veenlagen en in mindere mate ook van kleilagen plaats heeft gehad. Deze inklinking is niet het gevolg van de gaswinning. De zettingsschade als gevolg daarvan treedt op in het gehele noordelijke en westelijke deel van Nederland, aldus Kamp.

Beheer
WP Admin