Kamer wil veetransport bij hitte niet verbieden. - Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

Kamer wil veetransport bij hitte niet verbieden

De Tweede Kamer wil veetransporten bij temperaturen boven de 28°C of hoger niet verbieden.

De Tweede Kamer stemde tegen een motie van de PvdD die hierom vroeg. Alleen PvdD, GroenLinks en 50Plus stemden voor de motie. Ook een motie die vraagt om met gemeenten te overleggen over het stimuleren van de bouw van beschutting in weilanden tegen extreme weersomstandigheden, kreeg geen meerderheid, ondanks steun van SP, PVV, PvdD, GroenLinks, Klein en Kuzu Öztürk.

Beheer
WP Admin