Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer spreekt zich niet uit tegen onteigening boeren

Een meerderheid van de Tweede Kamer verzet zich niet tegen het onteigenen van boeren.

Een motie van Olaf Ephraim van Groep Van Haga, waarin hij het kabinet vraagt te verklaren dat grond en vee niet tegen de wil van boeren onteigend zal worden, en dat de eigendomsrechten van boeren altijd gerespecteerd zullen worden, kreeg alleen steun van de JA21, BBB, PVV en FvD.

BBB: alleen vrijwillige uitkoop

BBB‘er Caroline van der Plas wees bij de Algemene Financiële Beschouwingen op het belang van de Nederlandse boeren en tuinders bij het wereldvoedselvraagstuk en vroeg het kabinet alleen nog geld in te zetten voor vrijwillige uitkoop van boeren en het vrijkomende geld te besteden aan andere zaken. Daarvoor kreeg ze geen meerderheid.

Maatschappelijke kosten

Via een andere motie vroeg Van der Plas het kabinet om een inschatting te maken van de maatschappelijke kosten die ontstaan als er geen boeren en tuinders meer zijn die het landschap beheren, voor werkgelegenheid en sociale binding op het platteland zorgen en voor betaalbaar en lokaal voedsel zorgen. Voor deze motie kreeg ze steun van SP, SGP Omtzigt, JA21, PVV, FvD en Van Haga, maar daarmee was er opnieuw geen meerderheid.

Demissionair minister Wopke Hoekstra ontraadde alle moties. Hij benadrukte dat onteigening het laatste is wat het kabinet wil. “Het is iets wat je ten koste van heel veel altijd probeert te voorkomen, maar je kunt het niet altijd uitsluiten”, aldus Hoekstra, die ook het strategisch belang van een eigen voedselvoorziening erkent.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Reacties

  1. In een Democratie bepaald de meerderheid en laat die meerderheid zich geen zorgen maken over hun in de bij de burger goed in de smaak vallende besluiten. Dat alle land die hier uit productie gaat om het zgn. milieu te sparen wordt elders op de aarde dubbel en dwars aan het natuurlijke milieu onttrokken om de hier wegvallende productie op te vangen. maar dat is voor d ebedenkers van alle deze “lokale” plannen van geen belang, zij eten er geen hap minder om en denken dat ze de natuur en de aarde eennGoede Dienst hebben bewezen met hun actie hier.

    1. Beste Han Riel ik denk dat de gemiddelde burger helemaal niet weet wat er speelt en hij of zij gewoon afgaat op wat er geschreven en gesproken wordt . En meeste zullen zich daar min of meer helemaal niet druk om maken maar dat wil niet zeggen dat ze tegen de boeren zijn . Maar zij zijn gewoon geen partij in de zaak tussen de boeren en de overheid . En enkele burgers zullen dit toe juichen en die hoor je natuurlijk wel maar dat wil niet zeggen dat dat een meerderheid is . U heeft helemaal gelijk laat ze de goede gronden hier maar bewerken en koop elders maar bossen en oerwouden op die anders gekapt moeten worden om de vraag naar voedsel te kunnen blijven voldoen . Bescherm deze en effect is tig malen groter dan hier die paar hectare brandnetels als natuur . Hier 1 ha betelen zijn daar mogelijk tussen de 5 en 10 ha oerwoud minder kappen om dezelfde productie blijven te behalen . het hele stikstof verhaal is gewoon op te lossen . Maar dat heeft wat tijd nodig en er zal een verdien model moeten blijven . En niet hier de boer en bedrijven op kosten jagen en dan elders in de wereld gaan kopen waar men nog volgens vervuilende praktijken teelt of werkt .

  2. @bennie, dit zijn zaken van algemeen belang en daar kan ik iets bij voorstellen. Een weg zal aan 1 stuk aangelegd moeten worden en dat kan niet anders door de grond aaneengesloten op te kopen. Het wordt iets anders als je voor een stuk hoogveen onteigend wordt wat niet alleen door jou maar o.a. door jou met teveel N belast wordt.

  3. Bij ruilverkaveling, stadsuitbreiding en wegenaanleg bestaat altijd de mogelijkheid tot onteigenen. Hoe denkt Caroline van der Plas deze zaken zeker te stellen zonder de mogelijkheid van onteigening?

    1. Beste Bennie Volgens mij kan men alleen onteigen voor algemeen belang . Dat zijn dan wegen, woningbouw enz. . Dan is de vraag wat is algemeen belang . Ik heb er geen belang bij of dat plantje a meer stikstof nodig heeft dan plantje b . En de een dus harder groeit dan de andere en dus deze overwoekerd . Maar een goede leefomgeving is ons aller belang . En dan is de vraag of plantje a of b stikstof meer of minder moet hebben van belang is voor onze leef omgeving . Daarom zal het moeilijk worden om als de overheid werkelijk wil onteigen om het tegen te houden . Wat in mijn ogen wel zou moeten gebeuren . Het moet zo zijn dat boeren die niet vooruit kunnen weggekocht worden zonder dwang en met voldoende middelen kunnen vetrekken om elders minimaal zelfde bedrijf te kunnen kopen of beginnen . En de weg kruipers in de kamer echt hun verantwoordelijkheid durven te nemen om voor de boeren op te komen en zich niet verschuilen achter wat schreeuwers die aandacht van kiezers proberen te trekken . . Maar men kruipt liever weg om zo niet ongenade te vallen bij bepaalde kiezers .

Beheer
WP Admin