Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer: minister VWS leidend bij zoönose

De Tweede Kamer wil dat de minister van Volksgezondheid in kan grijpen in de veehouderij als er problemen zijn met dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

De Tweede Kamer stemde met een ruime meerderheid voor de motie van de Partij voor de Dieren. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. De motie werd door het kabinet ontraden. Door de uitbraak van het coronavirus bij een aantal nertsenbedrijven is de zoönosestructuur in werking getreden. Daarmee heeft de minister van Volksgezondheid de leiding in het dossier. Hij kan formeel echter niet alle maatregelen nemen in de veehouderij, omdat dit onder de bevoegdheid van de minister van Landbouw valt. Premier Rutte benadrukte tijdens het debat dat volksgezondheid altijd leidend is, maar dat er altijd overleg is tussen de bevoegde ministers. De Tweede Kamer vond dit niet voldoende.

Geen meerderheid nertsenmotie

Een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet vraagt om nertsenbedrijven uit te ruimen en stil te leggen haalde met 66 stemmen voor geen meerderheid. SP, PVdA, GroenLinks, PvdD, Denk, Groep Krol van Kooten en PVV stemden voor de motie.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin