Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Kamer: minister moet werk maken van kringlooplandbouw

Breng in beeld wat de totstandkoming van kringlooplandbouw in de weg staat.

Een breed gesteunde motie van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) roept de minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daartoe op.

Nieuwe plannen GLB

In de motie, die wordt ondersteund door de coalitiepartijen, SGP, PVV, SP, GroenLinks en de PvdA, wordt de minister gevraagd te kijken waar de belemmeringen in regelgeving liggen op het gebied van kringlooplandbouw.

De minister zegt dat kringlooplandbouw een onderdeel kan zijn van de nieuwe plannen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarover de discussie in Europa net is begonnen.

Beheer
WP Admin