Aardappels rooien op Landgoed Dassenberg in Steenbergen (N.-Br.) - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Kamer gunt boeren 2 weken uitstel vanggewas na aardappelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat boeren twee weken later een vanggewas mogen zaaien na de teelt van consumptieaardappelen. Die deadline ligt nu op 1 oktober.

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam gistermiddag een motie met die oproep aan de regering aan. Dit na een voorstel van BBB en SGP. Kamerleden Caroline van der Plas en Roelof Bisschop verwijzen in hun motie naar een onderzoek van Wageningen Universiteit. Het onderzoek laat zien dat de effectiviteit van vanggewassen na de aardappelteelt aantoont dat bij de inzaai van vanggewassen in de tweede helft van oktober sprake is van een hogere stikstofopname vergeleken met de voorgestelde korting op de stikstofgebruiksnorm.

Piet Adema: uitstel geen goed idee

Verantwoordelijk minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vond de twee weken uitstel eerder geen goed idee. Nu wil Kamerlid Van der Plas zo snel mogelijk, en ‘het liefst vandaag nog’, weten hoe de minister de wens van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen – willen akkerbouwers niet gekort worden op de stikstofgebruiksnorm – is de afgelopen weken een groot punt van frustratie onder telers. Boeren, belangenbehartigers en dus ook politieke partijen ergeren zich aan de mate van bemoeienis van de overheid richting de boeren.

Minister Adema verleende eergisteren al wel tien dagen uitstel aan maistelers. In het noorden van het land krijgen boeren tot 10 oktober om het verplichte vanggewas in te zaaien. Dit moet wel binnen 48 uur na de oogst.

Reacties

  1. Adema en zijn politieke vriendjes zouden eens de geschiedenis van de landbouw in het oosten van Europa in de vorige eeuw moeten bestuderen en dan zullen ze zien dat daar vanuit het ministerie in Moskou ongeveer de hele landbouw werd gereguleerd. En oh wee als de lokale bestuurders zich niet hielden aan deze “doordachte” regels, regels geënt op maximale productie en minimal verliezen (bv. uitvriezen) hier werd de zaai datum bepaald aan de hand van de uiterste oogst datum (regentijd of invallende vorst) en het aantal Groeidagen. Resultaat de geplande opbrengst werd nooit gehaald omdat nog de groeidagen of groeiomstandigheden optimaal waren of de BEREKENDE mechanisatie te kort schoot door tekort schot bij tegenvallende weersomstandigheden. Met dank aan onze socialistisch denkende politiek dreigen wij in dezelfde val te trappen.

  2. Adema en zijn politieke vriendjes zouden eens de geschiedenis van de landbouw in de Sovjet moeten bestuderen en dan zullen ze zien dat daar vanuit het ministerie in Moskou ongeveer de hele landbouw werd gereguleerd. En oh wee als de lokale bestuurders zich niet hielden aan deze “doordachte” regels, regels geënt op maximale productie en minimal verliezen (bv. uitvriezen) hier werd de zaai datum bepaald aan de hand van de uiterste oogst datum (regentijd of invallende vorst) en het aantal Groeidagen. Resultaat de geplande opbrengst werd nooit gehaald omdat nog de groeidagen of groeiomstandigheden optimaal waren of de BEREKENDE mechanisatie te kort schoot door tekort schot bij tegenvallende weersomstandigheden. Met dank aan onze socialistisch denkende politiek dreigen wij in dezelfde val te trappen.

Beheer
WP Admin