Premium
Foto: Ruud Ploeg AkkerbouwColumn

‘Kalenderlandbouw: je kunt er ook anders tegenaan kijken’

Reacties

  1. Voordat men het begrijpt moeten ze de effecten van tekort aan producten ervaren……
    Minder produceren heeft als gevolg dat het systeem dan eenvoudig gaat importeren vanaf hun vrienden. Dit gaat goed totdat vriend geen vriend meer is: dan pas voelen we de noodzaak van voldoende eigen productie omdat dan pas de prijzen stijgen.

  2. Als de huidige boeren op zandgrond hun rooivruchten voor 1 oktober geoogst moeten hebben en hun groenbemester ingezaaid, zal dit ten koste gaan van de opbrengst in tonnen en in hectares per man/machine. het resultaat laat zich snel raden en hier komt bij dat de verwerkende industrie met mider grondstoffen komt en dus ook duurder produceert. ik ben nog uit de tijd dat derde dinsdag oktober gold als uiterste datum om je Zetmeel aardappelen in de bult te hebben (duidelijk 3 weken later dan wet onze “Super Haagse Boeren” voorstellen. Als zij hun zin krijgen zal dit niet alleen doorwerken op het boerenerf maar ook in de hele keten tot aan de eindgebruiker toe. Jammer dat onze politici niet zover kunnen of wensen te denken en met al hun mooie plannen de hele economie van ons land om zeep helpen. De boer kan nog protesteren, maar de burger die geen huis en water en energie krijgt door alle ondoordachte plannen uit De Haagse torens moet rustig afwachten of de rechter de bezwaarmakers terug wijst en de wetten toetst op haalbaarheid en niet op letterlijke inhoud.

Beheer
WP Admin