Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Kabinet twijfelt niet aan EFSA

Er is geen reden te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de experts van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de vragen tijdens een debat met toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma was een publicatie op de Duitstalige website Testbiotech. In de publicatie wordt gesteld dat verschillende experts op het gebied van genetische modificatie banden hebben (gehad) met de industrie, waardoor er sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling

Het ministerie heeft opheldering gevraagd bij de Efsa naar aanleiding van de publicatie. Directeur Bernhard Url van Efsa legt in een brief aan het ministerie uit dat Efsa verschillende procedures en garanties heeft ingebouwd om te voorkomen dat er belangenverstrengeling optreedt. Bij elke vergadering wordt nagegaan of er geen onderwerpen op de agenda staan, die tot een mogelijk belangenconflict zouden kunnen leiden. De mogelijkheid dat een enkel lid van het deskundigenpanel voor genetisch gemodificeerde organismen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitkomst van adviezen is zeer sterk beperkt, al is het niet helemaal te voorkomen, aldus Url.

Beheer
WP Admin