Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Kabinet: EU dreigt ontwikkeling biotech te missen

Als de Europese Unie en Nederland niet inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van genetische modificatie, mist Europa en Nederland technologische en economische kansen.

Afwachten is de verkeerde keuze, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma, die mede namens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en de staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) daarover een brief schrijft aan de Tweede Kamer.

Modernisering

Het kabinet wil het biotechnologiebeleid moderniseren. Aanleiding voor het kabinetsstandpunt is een advies van de Commissie Genetische Modificatie en de Gezondheidsraad, voor de zomer, waarin werd geconstateerd dat de huidige regelgeving niet meer toegesneden is op de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Impasse doorbreken

Dijksma wil dat de impasse in de Europese Unie over genetische modificatie in de veredeling wordt doorbroken. Genetische modificatie in de akker- en tuinbouw is al jaren een heikel punt tussen de lidstaten en binnen de Europese Commissie. Er zijn sterke stromingen tegen elke vorm van genetische modificatie, terwijl er anderzijds liberaler stromingen zijn, waaronder Nederland, waar genetische modificatie niet op voorhand wordt afgewezen.

Nieuwe aardappelrassen

Nieuwe biotechnologische technieken maken het mogelijk nieuwe aardappelrassen te kweken, die resistent of minder vatbaar zijn voor phytophthora, waardoor het bestrijdingsmiddelengebruik afneemt. Door nieuwe technieken zijn erfelijke eigenschappen zo in te bouwen, dat in het gewas geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen klassieke veredeling en verdeling met biotechnologische technieken.

‘Draagvlak is van belang’

Dijksma acht het van belang dat belanghebbenden meedenken over veranderingen in de biotechnologie, maar dat tegelijkertijd ook het brede publiek daarbij betrokken moet worden. Draagvlak is van belang, zegt Dijksma. Voorop moet staan dat veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd is, aldus de staatssecretaris.

Ontwikkeling bioplastic

Volgens Dijksma liggen er mogelijkheden voor biotechnologische ontwikkelingen op verschillende terreinen, niet alleen de veredeling. Ook bij de ontwikkeling van bioplastics en de productie van biobrandstoffen kunnen nieuwe biotechnologische processen worden toegepast.

Beheer
WP Admin