AlgemeenNieuws

Jonge niet-boeren willen aan de slag in de landbouw

Den Bosch – Jongeren zonder boerenafkomst moeten makkelijker aan de slag kunnen als bedrijfsopvolger.

De agrarische sector is te gesloten voor nieuwkomers van buiten de sector waardoor innovaties in de landbouw niet of onvoldoende van de grond komen. Dat schrijven CDJA (jong CDA), DWARS (jong Groenlinks), PINK (jong Partij voor de Dieren), BAJK, Young Food Movement, Democraten (jong D66). Zij hebben een visiedocument geschreven op de toekomst van de landbouw. De landbouw in Brabant is gebruikt als uitgangspunt.

De jongeren maken zich zorgen om de vergrijzing in de landbouw en de toenemende weerstand van burgers tegen de (intensieve) veehouderij. Jonge ondernemers spelen een belangrijke rol in het leggen van (nieuwe) verbindingen, schrijven de samenstellers van het pamflet. Nieuwe toetreders, veelal jongeren die zijn opgegroeid in een netwerksamenleving met sociale media, hebben een natuurlijke houding die verbindend is, aldus de jonge politici.

Behalve dat de agrarische sector jonge buitenstaanders meer moeten toelaten, streven zij naar een landbouw met een gesloten mineralenkringloop en een sector die energie produceert in plaats van gebruikt. Ook zullen boeren zich ontwikkelen tot natuurbeheerder, wat een nieuw verdienmodel oplevert.

De jongeren pleiten eveneens voor het afbouwen van de subsidies en vinden dat ondernemers hun eigen broek moeten kunnen ophouden. Maar dan moeten consumenten ook hun verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke prijs gaan betalen voor de producten uit de landbouw.

Woensdag bieden de jonge politici het document aan aan Wim van de Donk, commissaris van Koning van Noord-Brabant, Statenleden, ZLTO en milieuorganisaties. Het document moet als uitgangspunt dienen voor toekomstig landbouwbeleid in de provincie.

Beheer
WP Admin