Foto: ANP AlgemeenNieuws

Jonge boer krijgt mogelijk langer voordeel bij fosfaatbank

De periode waarin jonge landbouwers voorrang krijgen bij het verkrijgen van fosfaatrechten uit de fosfaatbank wordt mogelijk verlengd van 5 naar 10 jaar na de bedrijfsovername.

Landbouwminister Carola Schouten is bereid om te kijken of de definitie van jonge landbouwer voor wat betreft de fosfaatbank aangepast kan worden. Jonge boeren zijn kritisch over de huidige 5-jaarstermijn, omdat jonge landbouwers een ondersteuning vanuit de fosfaatbank pas nodig hebben indien zij geheel zelfstandig zijn en dit gemiddeld 10 jaar na overname is.

Niet voor 2020

De fosfaatbank, waaruit grondgebonden melkveehouders rechten kunnen krijgen, wordt pas opengesteld als het aantal fosfaatrechten dat in de markt is onder het fosfaatplafond ligt. De verwachting is dat dit niet voor 2020 zal gebeuren.

Beheer
WP Admin