Linda Janssen - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Janssen (POV): blij met extra geld, zorgen blijven

POV-voorzitter Linda Janssen is blij dat het kabinet € 60 miljoen extra beschikbaar wil stellen voor de herstructurering van de varkenshouderij. In een persbericht uit zij tegelijk haar zorgen over de leefbaarheid van het platteland.

De steeds heftigere beweringen dat boeren Nederland onleefbaar zouden maken, doen Janssen enorm veel. “Bij het stoppen van boeren gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving. Mensen realiseren zich niet wat dit doet met de mensen op het platteland. Mensen realiseren zich niet hoe hard boeren worden geraakt door de talrijke boodschappen die duidelijk maken dat zij niet gewenst zijn in ons land.”

Linda Janssen, voorzitter POV - Foto: Herbert Wiggerman

Linda Janssen, voorzitter POV – Foto: Herbert Wiggerman

Janssen wijst op de stappen die varkenshouders hebben gezet om de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur terug te dringen en de inspanningen om het dierenwelzijn te verbeteren. Volgens haar heeft de varkenssector nu opnieuw samen met de overheid de handschoen opgepakt om overlastsituaties adequaat aan te pakken.

Geld voor stoppers

Janssen: “Deze € 60 miljoen is bedoeld om varkenshouders die willen stoppen te kunnen laten stoppen. Dit geld komt bij de € 120 miljoen die vorig jaar al werd toegezegd voor dit doel. We hebben met de overheid afspraken gemaakt over verdere verduurzaming en daarbij gaan sanering, innovatie en structuurverbetering hand in hand. Wij willen dat boeren geen overlast veroorzaken, maar ook dat zij gewaardeerd worden. Daar werken wij hard aan, net als aan andere wensen van de samenleving.”