AlgemeenAchtergrond

J. den Hartog

J. den Hartog uit Zeewolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Den Hartog is sinds 1980 bestuurlijk actief op het terrein van onderwijs, de agrarische sector, het kerkelijk leven en het bankwezen. Den Hartog is lid van diverse commissies bij Eriva, een organisatie op het gebied van in- en verkoop van akkerbouwproducten. Hij heeft als lid van zowel de aardappelverkoopcommissie als de noteringcommissie de belangen van de consumptieaardappeltelers breed behartigd.Tevens was hij lid van het Kringbestuur Zuidelijk Flevoland van Cosun.

Beheer
WP Admin