Still van videofragment uitzending Jinek, 16 mei, over item 'Hoe gezond zijn onze groente en fruit nu eigenlijk écht?'. - Foto: still video evajinek.nl AlgemeenColumn

‘Inhakken op de boer’

Kotsmisselijk werd ik vorige week dinsdagavond. Eigen schuld. Ik had nooit voor de televisie moeten gaan zitten. Daar werd me weer ongenuanceerd ingehakt op de boer, onvoorstelbaar. En iedereen aan de gesprekstafel knikte. Er bleef geen spaan heel van de boer. Niemand nam het voor ons op.

Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) deed een poging. Hij werd geïnterviewd door Rutger Castricum, een bekende onruststoker op de televisie. Bleker verloor die slag. Hij probeerde leuk te doen, maar dat lukte niet. Hij zei dat zijn hond elke dag zwom in een slootje naast zijn huis en dat die kerngezond bleef. De journalist lachte dit weg en kwam met een aantal cijfers uit rapporten en Bleker was stil. Ook het feit dat hij wegliep van de tafels van het Landbouwakkoord kon hij niet motiveren. Dat hij als staatssecretaris de bedenker is van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dat de PAS-melders nu in de problemen zitten kon hij niet mee omgaan. Zwak, deze voorzitter van Melkveehouders Vakbond.

Twijfel over gezondheid fruit

In die stemming zapte ik naar Jinek. Daar werd fruit afgekraakt. De onderzoeksjournalist Teun van de Keuken hield een betoog over het eten van druiven, aardbeien, paprika en bessen. Deze zitten vol gif, zo betoogde Van de Keuken. Op sommige soorten zaten wel 18 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. Afzonderlijk waren die middelen binnen de normen aanwezig, maar samen was het zeker te veel. De aanwezigen knikten droevig en de zwangere gespreksleider Jinek zei aangeslagen dat ze ‘nu ook geen gezond fruit meer kon eten’. Zo’n uitspraak komt aan op de televisie met allemaal knikkende prominenten er omheen.

Afschieten vossen

Toen dacht ik dat OP1 mij misschien wat zou kunnen opvrolijken. Mis. Daar zaten een vrouwelijke boswachter en een juffrouw van Animal Rights, die dieren beschermt. De boswachter streed voor het behoud van de weidevogels en wilde vossen afschieten. Dat zijn grote predatoren in weidevogelland en doden veel kuikens. Dat was tegen het zere been van de juffrouw van de dierenbescherming. Die vond dat je naar een natuurlijke balans moet tussen weidevogels en predatoren, zoals vossen. Beide behoren een kans te krijgen te leven in een natuurlijke omgeving. Iemand aan tafel merkte op dat we in Nederland te weinig natuur, te veel mensen en dieren hebben om dit te bereiken. En, ja hoor, daar kwam de oplossing: de landbouw is veel te intensief. Die is de hoofdschuldige en moet inkrimpen. Dan komt er ruimte voor de vogels en de vossen. Daar waren de boswachter en de actievoerder het roerend over eens. En zo was de boer weer de dader.

Actievoerders bij de Rabobank

Tot slot keek ik nog even naar het laatste journaal. Dat begon met het nieuws dat actievoerders de vergadering van de Rabobank hadden verstoord. Ze betoogden voor het gebouw en binnen was de bekende actrice Carice van Houten aan het woord geweest. Ze pleitte voor een beter klimaatbeleid van de bank. Daar waren de fossiele brandstoffen en, ja u voelt het al, de boer weer de veroorzakers.

Toen had ik er genoeg van en ging naar bed. In mijn hoofd maalde steeds de vraag: wat doen we verkeerd? We werken gewoon binnen de bestaande regelgeving. En nog hakt iedereen op ons in. Daarom is het goed dat Sjaak van der Tak van de LTO het Landbouwakkoord nog niet tekent. We hebben weinig goodwill te verliezen. Dan maar zoveel mogelijk binnenhalen met die handtekening.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Een antwoord op dezee raaskalderij zou zijn een poosje allemaal in de gewenste en geubsidieerde braak. Want mr van der Keuke roept dat er geen fruit is zonder gif, maar vertelt er niet bij dat er een oneindige hoeveelheid van dit product van elders komt, Ware dar niet zo dan hedden de heren reteilers niet altijd plukvers fruit in hun schap teggen een prijs onder kostprijs. Het wordt de hoogste tijd dat een Sovjet wind door de Randstad gaat waaien. Een wind die alle stedelingen in de weekends richting hun moestuin blaast om hun voedselvoorraad veilig te stellen.

  2. Beetje stoer doen aan tafels over bouwen en natuur.., terwijl het ene na het andere bouwproject wordt afgeblazen . De landbouw exportmiljarden zullen nog van pas komen

  3. Nog even en dan kiezen de boeren aan wie we onze producten verkopen. Zeurkezen krijgen niks, die kunnen zelf produceren hoe ze dat willen

Beheer
WP Admin