AlgemeenNieuws

ING: landbouw scoort goed als maakindustrie

Amsterdam – De Nederlandse agrosector scoort goed als het gaat om het aandeel uitvoer van Nederlands product. Dat stelt ING vast in het rapport ‘Van een gouden verleden naar een gouden toekomst?’.

Van de agrarische export was in 2014 €53 miljard toe te rekenen aan export van Nederlands product en €16,5 miljard betrof wederuitvoer. Die verhouding is volgens het Economisch Bureau van ING een belangrijke kwaliteit van de Nederlandse agrarische sector. Aan de export van Nederlands product wordt meer verdiend dan aan wederuitvoer. Daarom is de maakindustrie per saldo de belangrijkste drijver van de Nederlandse export.

Producten uit Nederland staan hoog aangeschreven

Nederlandse agrarische producten staan hoog aangeschreven in exportlanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om groenten, bloemen, kaas en andere zuivelproducten volgens ING. Kenmerkend is de hoge productiviteit, de cultuur van openheid en samenwerking zoals met andere bedrijven en in de driehoek met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid en de stabiel hoge kwaliteit van de producten. Voorbeelden van bedrijven zijn: FrieslandCampina, Vion, Aviko, maar vooral veel agrarische MKB-bedrijven. In de zadenbranche zijn Syngenta en Rijk Zwaan grote exporteurs aldus ING.

Nederland profiteert niet automatisch mee

De wereldhandel zal de komende jaren weer sterker groeien als gevolg van toenemende globalisering. De Nederlandse economie profiteert niet automatisch, omdat vergrijzing in Europa, de opkomst van de interneteconomie en duurzaamheidstrends de export onder druk zetten.

Basis ook vasthouden

Voor succes in de toekomst is naast factoren als regie en digitaal voorop lopen ook van belang dat de basis wordt vastgehouden. Sterke maak- en agrarische bedrijven zijn nodig om als regisseur te kunnen werken. Daardoor ontstaat binnen Nederland kennis en een netwerk op dat gebied, aldus de ING.

Aandeel wederuitvoer neemt nog toe

Het aandeel van wederuitvoer neemt al jaren toe. In 2002 was dat 42 procent op een totale exportwaarde van €232,5 miljard, in 2014 was dat opgelopen naar 46 procent van een totale exportwaarde van €433 miljard. Om de exportpositie in het algemeen vast te houden moeten Nederlandse bedrijven hun rol als marktmaker en regisseur op de wereldmarkt vergroten, concludeert ING. Ook moet Nederland andere handelsroutes opzoeken.

Beheer
WP Admin