Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Influenza blijft uitdaging in varkenshouderij

Het Influenza A-virus is een van de belangrijkste verwekkers van luchtwegproblemen bij varkens.

Het virus wordt gemakkelijk tussen varkens overgedragen. Daarbij is de grote genetische diversiteit van het virus volgens Phil Gauger, universitair hoofddocent aan de Iowa State University, een van de belangrijkste factoren waardoor het virus zo lastig te bestrijden is.

Genetische diversiteit

De genetische diversiteit maakt het ontwikkelen van effectieve vaccins die het virus kunnen beheersen moeilijk, vertelt Gauger aan Pig Health Today. Varkensinfluenza is een gesegmenteerd virus dat in combinatie met andere virussen tot nieuwe genoomcombinaties kan komen. Door deze zogenaamde herschikking ontstaan snel nieuwe virustypen waarop vaccins niet voldoende effectief werken.

Humane griepvirussen

Een andere factor is volgens Gauger de overdracht van humane griepvirussen op varkens. Deze virussen worden sporadisch aangetroffen, maar af en toe zal een humaan influenzavirus zich vestigen binnen een varkensstapel. Het virus past zich aan de varkens aan en wordt een nieuwe genetische variant.

Virustypen

Gauger adviseert bij het testen op het influenza-virus ook eens verder te kijken dan de meest voorkomende virustypen om te bepalen of het inzetten van een bepaald vaccin al dan niet nuttig is op een bedrijf.

Beheer
WP Admin