Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

In huidige situatie 70% biomestnorm mogelijk

Het voorstel om 70% in plaats van 65% van de mest op biologische bedrijven bio te maken, is gebaseerd op onderzoek naar mineralenstromen. Daarbij is geen rekening gehouden met toekomstige situaties, maar gekeken naar de huidige stand van zaken. Daarmee zou het volgens de uitkomsten mogelijk moeten zijn om vraag en aanbod van biologische mest nu voor 70% op elkaar aan te laten sluiten.

Dat zeggen Biohuis en Bionext, die betrokken waren bij het onderzoek. Biohuis heeft Skal en het ministerie van LNV een voorstel gedaan om de norm volgend jaar te verhogen. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van LNV.

Tekort aan biologische mest

De biologische sector zou de norm graag naar 100% zien gaan, maar daarvoor is er op dit moment nog een tekort aan biologische mest. Daarom kijken de organisaties periodiek of het mogelijk is de norm te verhogen. Volgens Biohuis zou het te riskant zijn om de normen aan te passen aan een eventuele groei van de biologische sector. De resterende hoeveelheid mest wordt aangevuld met mest uit de gangbare landbouw die moet voldoen aan bepaalde eisen. Zo is dit geen mest uit de intensieve veehouderij, aldus Biohuis.

Beheer
WP Admin