Foto: ANP AlgemeenNieuws

In droog en warm 2018 meer ammoniak gemeten

De gemeten ammoniakconcentraties in de lucht waren in 2018 aanzienlijk hoger dan normaal.

De jongste cijfers over ammoniakconcentraties in Nederland zijn opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving.

8,8 microgram per kubieke meter

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent de gemiddelde ammoniakconcentratie op basis van de gemeten ammoniakconcentraties op 35 meetlocaties in Nederland. Het RIVM zegt dat de gemiddelde ammoniakconcentratie 8,8 microgram per kubieke meter bedroeg.

Het gemiddelde ligt al jaren net boven de 5 microgram ammoniak per kubieke meter. Aan de kust is dat lager, terwijl in gebieden met intensieve veehouderij de concentratie hoger is.

RIVM wil verder onderzoek doen

Het droge en warme weer in 2018 is een gedeeltelijke verklaring voor de hogere ammoniakconcentraties. Toch wil het RIVM verder onderzoek doen om de verhoging van de ammoniakconcentraties te verklaren.

Eerder werd bekend dat de uitstoot van ammoniak uit de landbouw in 2018 naar verwachting lager zal zijn dan in 2017.

Beheer
WP Admin