Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

In drie jaar 25.000 hectare natuur ingericht

De provincies hebben van 2011 tot en met 2014 11.508 hectare grond verworven en 25.294 hectare natuur ingericht. Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer.

EZ-staatssecretaris Van Dam baseert zich bij de cijfers op de rapportage Natuur in de provincie.

Het natuurbeleid is gedecentraliseerd. In het Natuurpact (afspraak tussen rijk en provincies) is afgesproken dat de provincies tot 2027 ten minste 80.000 hectare natuur zullen realiseren.

Van Dam wil af van EHS-rapportages

De staatssecretaris wil af van de rapportages over de voortgang van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Die hebben volgens hem geen zin meer, nu de EHS is overgegaan in het Natuurnetwerk Nederland en de provincies daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Van Dam wil de Tweede kamer wel elk jaar informeren over de voortgang van het Natuurnetwerk.

Beheer
WP Admin