Op basis van de eerste kuiluitslagen van dit jaar berekent Agrifirm dat er een tekort aan kali zal ontstaan in het grasland. - Foto: Reina de Vries RundveeNieuws

Houd het kaligehalte in grasland op peil

In droge periodes kan een gebrek aan kali de groei van gras sterk beperken. Houd het daarom via bemesting op peil.

Ruwvoerplus van Agrifirm adviseert om eens naar de bodem- en graskuilanalyse te kijken om te controleren hoe het ervoor staat met het kali-gehalte. Bemest zo nodig bij.

Een gebrek aan kali kan de grasgroei beperken. In droge periodes komt een gebrek sneller voor. Het kan ook makkelijk uitspoelen dus later in het seizoen kan het gebrek sneller optreden.

Kali is een belangrijke stof voor de waterhuishouding, transport van voedingsstoffen van de wortel naar het blad en draagt bij aan een sterke groei en gezond blad. Kali speelt, samen met stikstof, een rol bij het eiwitgehalte in het gras.

Percelen met grasklaver

Kali zorgt ervoor dat nitraat in de plant kan worden omgezet in eiwit-stikstof, wat de koe goed kan benutten. Klavers hebben veel kali nodig. Vanwege de lagere stikstofbehoefte van 60 tot 80 kilo per hectare wordt er op grasklaver percelen vaak minder drijfmest uitgereden. Op basis van de eerste kuiluitslagen van dit jaar berekent Agrifirm dat bij een opbrengst van 8 ton per hectare en 60 kuub drijfmest, een tekort ontstaat van 46 kilo kali per hectare. Bij een opbrengst van 14 ton loopt dat op tot een tekort van 270 kilo.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gras en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin