AlgemeenNieuws

‘Hoge subsidies voor windmolens in landelijk gebied schadelijk voor regio’

Parijs – Hoge subsidies voor windenergie moeten ontmoedigd worden. Dit is een van de conclusies uit het rapport ‘Verbanden leggen tussen duurzame energie en de ontwikkeling van het platteland’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat vrijdag gepubliceerd werd.

De hoge subsidies zouden de discussie over windenergie uit balans halen en aanmoedigen om windmolens in landelijk gebied te bouwen zelfs als er lokaal veel weerstand tegen is. Dit kan potentieel schade opleveren aan het toerisme in de regio. Ook moet voor het publiek duidelijker in welke regio’s nog ‘ongerepte natuur’ (zonder windmolens) te vinden is, om het toerisme in die gebieden aan te moedigen.

Duurzame energie is vooral een levensvatbare tak in combinatie met andere regionale industrie. OESO waarschuwt er dan ook voor om te waken dat het nooit de enige bron van inkomsten wordt. Een combinatie tussen bijvoorbeeld landbouw en het opwekken van duurzame energie belooft meer succes met de energie. Voor agrariërs zorgt dit voor een stabieler inkomen.

Een nadeel van bijvoorbeeld zonne-energiesystemen op de grond is dat dit ten koste gaat van landbouwgrond. Ook gaat het ten koste van een groot deel van de lokale watervoorraad.

Beheer
WP Admin