Foto: ANP AlgemeenNieuws

Hoge Raad: ondernemer mag af van renteswaps

Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij het afsluiten van een zogeheten renteswap, kan zich volgens de Hoge Raad beroepen op vernietiging van die overeenkomst wegens een onjuiste voorstelling van zaken. Daarvoor is niet nodig dat hij nadeel heeft geleden door de precieze omstandigheid die hij niet goed begrepen had.

Dat is de essentie van de antwoorden van de Hoge Raad op vragen van de rechtbank Amsterdam, die de zaak verder behandelt. Het gaat om een ondernemer die vindt dat ABN Amro hem onvoldoende informatie heeft gegeven toen hij zijn renteswap overeenkwam. Hij stelt dat hij het ingewikkelde financiële product niet zou hebben gesloten als hij wel goed zou zijn geïnformeerd.

De affaire met de rentederivaten speelt al een lange tijd. Banken hebben in het verleden duizenden ondernemers, onder meer boeren en binnenvaartschippers, met deze producten opgescheept. Zij zijn hierdoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. De betrokken banken gingen een paar jaar geleden al akkoord met een grote compensatieregeling, maar niet iedereen kan zich daar in vinden. Vandaar dat er nog steeds rechtszaken over de kwestie worden gevoerd.

Beheer
WP Admin