Terwijl temperatuurrecords worden gebroken, focust de Tweede Kamer op koopkracht. - Foto: ANP AlgemeenCommentaar

‘Hete herfst met verkiezingskoorts en klimaatverandering’

Verkiezingskoorts en klimaatverandering. Een hete herfst kondigt zich aan.

We staan aan het begin van een hete herfst. Letterlijk, misschien wel. Het weer valt niet precies te voorspellen, maar zeker is dat afgelopen zomer wereldwijd alle temperatuurrecords heeft gebroken. Klimaatverandering valt niet meer te ontkennen. Naast de vraag hoe dit om te buigen, zal het steeds meer gaan over de vraag: hoe dealen we hiermee? Hoe gaan we om met die weersextremen die ook hier vaker voorkomen en met de onvermijdelijke stijging van de zeespiegel?

Gezien wat er op het spel staat zou dit een hoofdthema moeten zijn in de verkiezingscampagnes. Maar die lijken vooral te gaan focussen op koopkrachtbehoud. Dat bleek al bij de algemene politieke beschouwingen van afgelopen week. Belangrijkste wapenfeit van de Tweede Kamer is dat een accijnsverhoging voor brandstof niet doorgaat. Mooi voor wie nu krap bij kas zit, maar niet erg gericht op de wat langere termijn.

Discussie zaaidatum vanggewas

De opwarming heeft niet alleen gevolgen in Verweggistan. Die gevolgen zijn ook niet alleen groot en dramatisch. Het zit ook in kleinere dingen. Agrarisch Nederland merkt dat zelf. Zo wordt het groeiseizoen steeds langer, het eindigt steeds later. Dit jaar zagen we een koud voorjaar, daarna hitte en droogte, gevolgd door veel water in de zomer en een warme september. Gevolg: gewassen zijn laat oogstrijp. En dus laait de discussie op of oogst, c.q. inzaai vanggewas, voor 1 oktober wel haalbaar is op zandgronden. Dit debat wordt deels gevoed door chagrijn in de sector (overheid moet niet aan kalenderlandbouw doen) maar dus ook door de klimaatverandering. Het is wel zaak dat het landbouwbeleid daarmee in de pas loopt.

Stikstofbeleid

Het klimaat hebben we niet rechtstreeks in de hand, regelgeving wel. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. In de praktijk valt dat tegen. We zien dat keer op keer aan het stikstofbeleid dat steeds nieuwe verrassingen oplevert. Zo blijkt nu dat de beoogde (en door iedereen gewenste) vergunningplicht bij intern salderen op de lange baan geschoven is. Het was onderdeel van de stikstofwet die met de val van het kabinet van tafel is. Tegelijk blijkt dat er een nieuwe groep van minimaal 500 ongewenst vergunningloze veehouders is ontstaan naast de PAS-melders. Zij hebben uitgebreid op basis van intern salderen. Door het gedoe over emissiearme stallen is de basis daarvoor onzeker geworden.

Goed en effectief bestuur is daarom terecht ook een belangrijk onderwerp van de verkiezingscampagnes. Laat maar komen die hete herfst.

Reacties

  1. Het mooiste is een nieuw record die een oud record uit bv 1950 uit de boeken duwt. Dan betekent het dat het in 1950 ook heet, droog of nat was.

  2. Waneer je er om zoekt wordt er elke dag wel ergens een record gebroken van warmste koudste meeste regen droogste etc. Over het algemeen kun je over het klimaat zeggen dat het opmerkelijk stabiel is. Op 1 November zit hier de vorst weer in de grond. De enige reden dat op 1 November de vorst niet in de grond zit is dat er voor 1 November al een pak sneeuw gevallen is dat is blijven liggen.

Beheer
WP Admin