Premium
Jen laat zien waar de greppels en de waterbuffers zitten. Ze zijn overgroeid. Zo nodig worden ze in de winter opnieuw geploegd. Foto: Johan Oppewal AlgemeenAchtergrond

‘Het onkruid zit ons niet in de weg’