Partner
Foto: BTN de Haas RundveePartner

Het belang van een juist vliegenbestrijdingsplan

Onrust in de (melk)stal en dat allemaal door vliegen! Begin vroeg met bestrijden en voorkom problemen.

Het meest belangrijke bij het bestrijden van vliegen is het moment waarop je met vliegenbestrijding start. Maar hoe weet je dan wanneer je moet beginnen met het bestrijden? En hoe pak je dit aan?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om de levenscyclus en de ontwikkeling van de vlieg te kennen.

  • Volwassen vliegen: slechts 20% van de hele vliegenpopulatie is zichtbaar als volwassen vlieg. De overige 80% van deze populatie zien we niet met het blote oog, maar is volop in ontwikkeling als eitje, made of pop.
  • Eitjes: deze ontwikkelen zich pas bij voldoende voedsel, vocht en warmte. Eenlinghokjes, vochtige plekken onder de waterbakken en mest zijn hierdoor ideale broedplekken. Na ongeveer één dag komen er maden uit de eitjes.
  • Maden, ook wel larven: een made verliest drie keer haar huid en verandert vervolgens in een pop. Na ongeveer drie tot vier dagen kunnen de larven al volledig volgroeid zijn.
  • Pop: de made is veranderd in een pop waarin de vlieg zich ontwikkelt.

Tekst gaat door onder de foto

Een made verliest drie keer haar huid en verandert vervolgens in een pop. Na ongeveer drie tot vier dagen kunnen de larven al volledig volgroeid zijn. - Foto: BTN De Haas
Een made verliest drie keer haar huid en verandert vervolgens in een pop. Na ongeveer drie tot vier dagen kunnen de larven al volledig volgroeid zijn. - Foto: BTN de Haas

Maden bestrijden

Er is dus slechts een klein deel van de gehele vliegenpopulatie te zien. Maar voordat we de vliegen ook echt zien, gebeurt er qua ontwikkeling al een heleboel. Dit maakt het dan ook zo belangrijk om te beginnen met bestrijden voordat er vliegen zichtbaar zijn.

Vliegen beginnen met ontwikkelen bij voldoende vocht, warmte en voedsel. Dit is ongeveer bij een temperatuur boven de 12°C. Gemiddeld gezien geldt dat er 33% meer vliegen broeden bij iedere 1°C temperatuur stijging tussen de 16°C en 35°C. Algemeen wordt ook wel gezegd om te beginnen met het bestrijden in april en dit te herhalen in juni en augustus. Maar wist je dat we niet alle stadia van de levenscyclus kunnen bestrijden?

De eerste stap van de bestrijding bestaat uit het bestrijden van de maden. Hiermee wordt voorkomen dat de cyclus verder gaat en rem je dus de ontwikkeling van volwassen vliegen. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Normaal gesproken vervelt een larve (made) drie keer waarna ze uiteindelijk veranderen in poppen. Je kunt met behulp van middelen zoals Neporex of Dimilin voorkomen dat de made vervelt, waardoor ze zullen sterven. Deze middelen zorgen er namelijk voor dat de aanmaak van Chitine, wat nodig is om te vervellen, wordt verstoord. Met deze middelen heb je drie keer kans (!) om de made te bestrijden omdat deze van nature drie keer vervelt.

Meestal wordt gezegd dat de bestrijding in gang gezet moet worden wanneer de temperatuur stijgt. Maar algemeen kan gesteld worden om te beginnen met bestrijding van maden in april en dit te herhalen in juni en augustus.

Volwassen vliegen bestrijden

Wanneer de volwassen vliegen zichtbaar zijn, kunnen deze op verschillende manieren bestreden worden. Namelijk door vliegenbestrijding toe te passen in de leefomgeving (stal, melkstal, robot) of door de koe zelf te behandelen met een middel zoals Pour-On. Voor het aanbrengen van vliegenbestrijding in de leefomgeving is er keuze in strijkmiddelen, spuitmiddelen of strooimiddelen (bestrijden van de larven).

Strijk- en spuitmiddelen

Strijkmiddelen dienen ergens opgesmeerd te worden. Wij raden aan om dit op geel gekleurde platen te doen, dit is namelijk een kleur die vliegen aantrekt. Daarnaast is het belangrijk dat deze platen worden opgehangen en niet worden neergelegd. Zo komt er geen laag stof op de platen en behoudt het product zijn werking.

Voor een optimale vliegenbestrijding is het belangrijk om de platen na een bepaald aantal dagen (zie etiket) opnieuw in te smeren met het betreffende middel. Ook is het belangrijk om goed te kijken naar de plek waar de platen opgehangen dienen te worden. Hiervoor adviseren wij om ze op te hangen op lichte plekken waar al vliegenstront of bijvoorbeeld dode vliegen zichtbaar zijn. Dit zijn plaatsen waar vliegen het liefst zijn.

Tekst gaat door onder de foto

De gele platen moeten worden opgehangen en niet worden neergelegd. - Foto: BTN De Haas
De gele platen moeten worden opgehangen en niet worden neergelegd. - Foto: BTN de Haas

Spuitmiddelen zijn geschikt om te gebruiken met behulp van bijvoorbeeld een rugspuit en dienen te worden aangebracht op plaatsen waar nomaliter veel vliegen zijn. Bijvoorbeeld op de muren in de melkstal of bij de melkrobot. Let er hierbij wel goed op dat de muren niet poreus zijn. Indien dit wel het geval is dan kunnen de muren het middel als ware “opzuigen”, wat het bestrijdingsmiddel minder effectief maakt.

Bestrijding op het dier zelf

De bestrijding op het dier zelf kan worden gedaan met behulp van middelen zoals Pour-On, Veerust of bijvoorbeeld met anti-vliegen oorlabels. De oorlabels en Pour-On worden vooral ingezet bij vee wat veel buiten loopt. Pour-On wordt over de rug van de koe aangebracht en wordt via het huidvet van het dier verspreid. Wanneer een vlieg op het dier gaat zitten krijgt deze een stof binnen welke ervoor zorgt dat de vlieg zal sterven.

De oorlabels bevatten de werkzame stof Permethrin. Deze stof wordt door het dier zelf over het lichaam verspreid wanneer de koe met haar kop richting haar rug gaat om vliegen te verjagen. Wanneer je zomerwrang tegen wil gaan, is het advies om het vee van twee oorlabels te voorzien.

Wil je meer informatie over vliegenbestrijding of andere onderwerpen? Bekijk dan eens onze kennisbankpagina. Hier vind je aanvullende informatie en diverse voorbeelden uit de praktijk.

Beheer
WP Admin