AkkerbouwAchtergrond

Heinhuis: fundament Veldleeuwerik is gelegd

Veldleeuwerik zoekt een nieuwe directeur. Henk Heinhuis vertrekt. “De automatisering en certificering zijn klaar. Dat kan worden uitgebouwd. Dat vraagt een ander management.”

Henk Heinhuis vertrekt als directeur van de stichting Veldleeuwerik. Het duurzaamheidsproject voor de akkerbouw startte in 2011. Er doen nu zo’n 400 akkerbouwers aan mee. Er zijn 59 partners aangesloten bij de stichting. De stichting heeft als doel de akkerbouw duurzamer te laten produceren. Heinhuis blijft tot zijn opvolger is ingewerkt. “Het fundament is gelegd.”

Waarom vertrekt u?

“Ik ben 64 jaar waarvan ik 50 jaar heb gewerkt. Bovendien is het fundament onder Veldleeuwerik gelegd. De systematiek is ontwikkeld. De automatisering en de certificering zijn klaar. Dat kan nu allemaal verder worden uitgebouwd. Dat vraagt een ander management. Ik ben meer een bouwer dan een uitbouwer. Het is 100 procent mijn verzoek om te stoppen. Mijn vertrek zat al langer in de planning.”

De voorbereidingen voor Veldleeuwerik startten al in 2003. In 2011 werd het project uitgerold. Waarom kostte de voorbereiding zo veel tijd?

“Ik was in die tijd directeur van de Agrarische Unie. Iedereen deed het werk voor Veldleeuwerik er bij. Daarnaast wilden we een systematiek ontwikkelen, waarvan de basis ligt bij de telers. De grote bedrijven moesten wennen aan deze bottom-up-benadering. Zij zijn ingesteld op de top-down-benadering. Dat vraagt overtuigingskracht om ze te bewegen mee te doen.”

Wat vindt u het mooiste van uw werk?

“Dat we binnen Veldleeuwerik samen met telers en multinationals een duurzaamheidssysteem hebben ontwikkeld, waarbij de telers nadrukkelijk mee beslissen.”

Wat vindt u het lastigste?

“Zeker in de beginjaren hadden telers en multinationals niet altijd begrip voor elkaars situatie. Telers zijn ondernemers die zelf beslissingen nemen. Vertegenwoordigers van multinationals moeten veel overleggen met hun chef. Daarnaast wisselen bij multinationals mensen vaak snel van baan. Akkerbouwers doen niet aan ‘job-rotation’.”

Wat is er blijven liggen?

“De communicatie. De communicatie naar de consument kon niet eerder, want het certificaat van Veldleeuwerik wordt sinds dit jaar erkend. Je kunt de consument pas een verhaal vertellen, als je gecertificeerd bent. Ook de communicatie naar de akkerbouwers is lang blijven liggen. Veel akkerbouwers denken nog steeds dat Veldleeuwerik een papierwinkel is, terwijl het project juist werkt aan hele praktische zaken op het boerenbedrijf.”

Wat vindt u een hoogtepunt?

“Dat het duurzaamheidscertificaat van Veldleeuwerik is erkend binnen het EU-landbouwbeleid. Een akkerbouwer met een Veldleeuwerik-certificaat heeft meer keuzemogelijkheden om te voldoen aan de vergroeningseisen. Dit hadden we twee jaar geleden niet durven dromen.”