Een waterbron naast een sloot voor het beregenen van pootgoed. Een ruime Kamermeerderheid wil een meldplicht voor grondwateronttrekkingen. De meldplicht is een voorbode van een vergunningplicht voor het gebruik van grondwater. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Harbers: geen uitzondering landbouw bij behalen waterdoelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

De agrarische sector hoeft niet te rekenen op een uitzonderingspositie voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat zegt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van Eva van Esch van de Partij voor de Dieren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

“We weten dat er veel werk aan de winkel is. Dat zien we ook met de maatregelen, zoals de inperking van derogatie, de aanscherpingen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn”, aldus Harbers. Niet alleen de agrarische sector hoeft op een uitzonderingspositie te rekenen, voegt Harbers toe. Hetzelfde geldt volgens hem ook voor andere sectoren.

Slechts in enkele gevallen kan – voldoende onderbouwd – een aanvraag worden gedaan voor een uitzonderingspositie. Het gaat dan om waterlichamen waarbij wel maatregelen zijn genomen, maar waarin stoffen langere tijd – tot na 2027 – nodig hebben om af te breken.

Vrees voor stilleggen van projecten

Linkse partijen verweten Harbers in Brussel naar geitenpaadjes te zoeken om onder de Kaderrichtlijn uit te komen. “Uitvluchten bedenken, is niet mijn ambitie. We zetten alles op alles om de doelen te halen. Alleen als het niet anders kan, kijken we of er een gelegitimeerde uitzonderingspositie is voor de KRW. Ruimhartig gebruikmaken van uitzonderingsposities maakt je juridisch juist zwakker”, aldus Harbers.

Hij voorziet dat Nederland sterker staat in eventuele juridische conflicten als wordt gedaan wat kan. De vrees is dat rechtszaken over niet-nakoming van de doelen van de KRW ertoe leiden dat projecten stil komen te liggen. Een landelijke stand-still – zoals bij de stikstofproblematiek – verwacht Harbers niet. Hij vindt het wel belangrijk om alles op alles te zetten om de doelen te halen.

Kamer wil meldplicht voor grondwaterbronnen

Een ruime Kamermeerderheid wil een meldplicht voor grondwateronttrekkingen en zo beter inzichtelijk krijgen waar het grondwater naartoe gaat. Het kabinet en diverse waterschappen zijn hier mee bezig, dat wordt nu uitgebreid. De meldplicht is een voorbode voor een vergunningplicht voor het gebruik van grondwater. Dat vindt de minister nog niet nodig, maar hij begint al wel met het voorwerk. In sommige droge regio’s is volgens hem een vergunning nodig. Dit om een situatie van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ te voorkomen.

Volgens de Kaderrichtlijn Water moet het water in Nederland in 2027 van goede kwaliteit en kwantiteit zijn. Er zijn circa 100.000 waterdoelen, omdat er zoveel stoffen in verschillende waterlichamen gemeten worden. Voor elk waterlichaam geldt: één norm niet gehaald, dan voldoet het water niet aan de richtlijn. Bij 1% van de wateren worden daarom nu maar alle normen gehaald.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Lees op www omroepdelft nl het artikel: reconstructie-waarom-delft-al-jaren-enorme-hoeveelheden-grondwater-naar-zee-pompt even.
    Dit is hoe onze overheid functioneert.

  2. Kuijpers heeft gelijk. over een paar weken wordt water uit de Rijn via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidse Rijn naar het Westland gepompt, inclusief het Chemisch afval uit Duitsland en Frankrijk. Voordat dit voldoet aan de KRW moet er nog veel veranderen.

  3. Ik neem aan dat ze ook zo slim zijn om al het binnenkomende water via beken, rivieren en kanalen real time te meten op vervuilende nutriënten.

    1. Je mag niet verwachten dat de rijn in rotterdam even schoon is dan waar die rijn ontspringt. Normen horen stroomafwaarts hoger te worden vastgesteld.

  4. Overheden zullen schrikken wie en hoeveel grondwater er opgepompt wordt. Droogpompen van tunnels enz gaat elke dag in het jaar door. Beregenen is maar enkele maanden het geval in enkele landbouwgebieden en zal dus erg meevallen. Het zal allemaal toch weer uitdraaien in een schot in eigen voet. Economie op slot en de boer de schuldige.

    1. armer, des te meer industrie en drinkwaterbedrijven oppompen, des te meer het grondwater zakt. des te minder capillaire werking…….. des te meer schade aan de landbouw.. noodzaak om gewassen te beregenen is dan alleen maar groter…

Beheer
WP Admin