AkkerbouwNieuws

Handvatten om reststromen veilig in te zetten

Reststromen uit de industrie of veehouderij kunnen een positieve bijdrage leveren aan het instandhouden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast draagt het inzetten van reststromen bij aan de verduurzaming van de akkerbouw.

Veel akkerbouwers hebben echter vragen en twijfels over een juiste en betrouwbare inzet op hun bedrijf. Sluiten we de kringloop of zijn we het afvalputje van de samenleving?  De belangrijkste vragen zijn of er geen ongewenste stoffen of ziekten meekomen en wat het effect van de reststof is op de bodemvruchtbaarheid?

Om een antwoord te vinden op deze vragen ontwikkelt het Louis Bolk Instituut (LBI) een stappenplan en een risicoanalyse om de kwaliteit van reststromen te beoordelen. Kwaliteit bestaat uit twee aspecten: de toepassingsveiligheid en de landbouwkundige waarde. Voor compost is de scorekaart klaar. Een wens van de samenstellers is om met een eenvoudige test de rijpheid en stabiliteit van de compost te kunnen beoordelen.

Over deze onderwerpen organiseert LBI op 30 januari in Lelystad een netwerkbijeenkomst met de titel ‘Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?’.

Beheer
WP Admin