VarkensNieuws

Grote verschillen in arbeidskosten

Tilburg – Het aandeel van arbeidskosten op varkensbedrijven ligt tussen de 5 en 10 procent van de kostprijs. Voor de zeugenhouderij betekent dat arbeidskosten van 140 euro per zeug, of 5 euro per big. Ook in de vleesvarkenshouderij blijken de arbeidskosten flink te variëren.

Dat blijkt uit onderzoek van Abab. Vanwege de toenemende vraag naar externe arbeid op varkensbedrijven maar het ontbreken van goede referentiewaarden deed het adviesbureau onderzoek naar dit thema.

Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten op de landbouwdagen intensieve veehouderij in Venray duidde adviseur van Abab André Klemans het belang van het in de hand houden van arbeidskosten. Zo blijken de arbeidskosten in de zeugenhouderij te variëren van €3,50 tot €7,50 per big. Dit verschil van 4 euro maakt een verschil van 120 euro per zeug ofwel een financieringscapaciteit van 1.200 euro per zeug die wel of niet te dragen is door de ondernemer.

Om meer inzicht te krijgen in de arbeidsefficiëntie en arbeidsinzet heeft Abab het kengetal arbeidskosten per 1.000 euro opbrengst aan biggen ontwikkeld. Dit is gedaan om op die manier zoveel mogelijk variabelen die de arbeidsefficiëntie bepalen mee te nemen. Door ook te kijken wat de opbrengst is van de ingezette arbeid, in de vorm van de verkoop van biggen, is te zien of beide variabelen met elkaar in evenwicht zijn. Zo mag er op bedrijven die luxe Piétrain-biggen produceren best iets meer arbeid worden ingezet als dat uiteindelijk resulteert in meer opbrengsten.

Om bedrijven onderling te kunnen vergelijken ontwikkelde Abab een bedrijfsspecifieke maatstaf. In dat kengetal is meegenomen: biggenprijs, aanvoerleeftijd opfokgelten, aanwezigheid van protocollen, type voerinstallatie, type big, afzet van biggen en de aanwezigheid van losse en vaste arbeidskrachten. Dit zijn volgens Abab de parameters die arbeidsefficiëntie bepalen op zeugenbedrijven. Door deze kengetallen in te vullen in de arbeidsscan is te zien hoe het bedrijf scoort ten opzichte van soortgelijke bedrijven.

Met de arbeidsscan verwacht Abab boeren bewuster te kunnen maken van de arbeidsinzet. Op basis daarvan kunnen acties worden ondernomen om de arbeidsefficiëntie te verbeteren. Daarbij is het ook van belang om naar de verdeling van de uren over de verschillende processen te kijken. Zo heeft Abab ook normen opgesteld voor de tijdsbesteding in kraamstal, dekstal, biggenopfok en dragendezeugenstal.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin