Foto: ANP AlgemeenNieuws

Grondstoffenakkoord moet leiden tot volledig hergebruik 2050

180 partijen hebben in het Nationale Grondstoffenakkoord overeenstemming bereikt over het drastisch verminderen van het gebruik van grondstoffen.

Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken.Vanuit de agrarische- en voedingssector hebben FrieslandCampina, LTO Nederland, Miscanthusgroep Miscq, Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR), de levensmiddelenindustrie FNLI en Nutriënt Platform Nederland het grondstoffenakkoord ondertekend. Bedrijven, gemeenten, provincies, Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties hebben zich aan het akkoord verbonden. Ze gaan nu werken aan concrete voorstellen. Binnen een half jaar moeten de eerste voorstellen er liggen op de terreinen van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

“We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw kunnen worden gebruikt”, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Beheer
WP Admin