Foto: ANP AlgemeenNieuws

GroenLinks betwijfelt technische emissiebeperking

GroenLinks in de Tweede Kamer wil van landbouwminister Carola Schouten inzicht in de mogelijkheden die de melkveehouderij nog heeft om de uitstoot van ammoniak te beperken.

Volgens Kamerlid Laura Bromet heeft de melkveehouderij na de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof al emissie van ammoniak moeten reduceren. Dat was onderdeel van de afspraken tussen toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma en het landbouwbedrijfsleven.

Hoeveel subsidie

Bromet wil van de minister weten hoeveel subsidie er in de afgelopen tien jaar is verleend voor de realisering van emissiebeperkende maatregelen en hoeveel ammoniakuitstoot daarmee is verminderd. Ze vraagt of de constatering van Wageningse onderzoekers juist is dat de effectiviteit van technische maatregelen niet altijd duidelijk is.

Bromet vreest dat nieuwe investeringen in technische maatregelen in de melkveehouderij de omslag naar kringlooplandbouw belemmeren en tot schaalvergroting en intensivering leiden.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin