AkkerbouwAchtergrond

Graanperikelen

De soja geeft geweldige opbrengst, en bijtijds afdekken op de termijnmarkt leverde geld op. Bij de tarwe is het verhaal minder rooskleurig.

We zijn hier in Quebec inmiddels alweer bezig met de oogst van sojabonen en van witte en gekleurde bonen. De opbrengst valt goed uit. Bij soja zit die overal boven de 3 ton per hectare. Her en der gaat ze zelfs ruim over de 4 ton. Dat is gewoon goed te noemen.

Prijsverschillen

De prijs verschilt wel sterk door alle ups en downs op de termijnmarkten. Wie op het juiste moment boekte, vangt zeer goede prijzen. Ik heb drie vrachten van 30 ton geboekt voor ongeveer $13 per bushel. Het laagste punt op de CBOT was even boven de $10, de top was net $16. Op het moment van schrijven van deze blog, zondagavond 28 september, is de prijs $11,80 per bushel. Om aan dollars per ton te komen, moet je die koers met 36,68 vermenigvuldigen. Ik beur dus bijna €477 per ton, terwijl de marktprijs nu €432 is.

Gedeclasseerd tot voertarwe

Bij de tarwe is het verhaal minder rooskleurig. Verreweg het grootste deel van de tarweoogst is hier in Quebec en Oost Ontario (ik woon op de grens en heb in beide provincies evenveel land) gedeclasseerd tot voertarwe. Dit vanwege het fusariumgehalte van boven de 1,5 procent. Dat betekent kortingen van $150 en meer per ton, waardoor de opbrengst van de tarwe daalt naar zo’n $150 (€105) per ton.

Het vreemde was dat de monsters (van klanten) die ik meenam naar de elevator, meestal op de fax terugkwamen met goede of borderlineresultaten. Bij levering was het graan echter ver over de limiet. Het werd daardoor dus veevoer. Dat geeft me toch het gevoel dat hier gewoon goedkoop ingekocht WERD. Ja, mét hoofdletters, want na ongeveer 3 weken zijn alle leveringen stopgezet.

Zelf heb ik dit jaar geen tarwe geteeld. Ik heb op het laatste moment het zaaizaad afbesteld, want ik had er helemaal geen lekker gevoel bij dat iedereen het liefst overal tarwe wilde inzaaien, bij wijze van spreken tot het gazon in de tuin toe. Want als mensen hun bietenquotum verkopen om graan te kunnen zaaien zit er iets mis. Ook dat rundveehouders zonder kennis van de graanteelt ineens 80 ha zaaien, was voor mij een verkeerd teken. Ik vreesde dan ook de situatie waarin het aanbod zo groot zou zijn, dat kopers zich totaal niet aan de beurs zouden storen en gewoon lagere prijzen zouden bieden.

Beheer
WP Admin