GNMF in beroep tegen 'intensieve fokveehouderij' - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

GNMF in beroep tegen ‘intensieve fokveehouderij’

Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Bronckhorst om de eerste vergunning voor de bouw van een megastal in Wichmond te wijzigen.

De gemeente stelt dat met de wijziging straks melkkoeien en kalfskoeien worden gehouden, waardoor het plan nu zou passen binnen het bestemmingsplan. Maar volgens GNMF blijft er, ondanks de kunstmatige aanpassingen, toch sprake van een intensieve (fok)veehouderij.

Het bedrijf Dutch Dairy Genetics wil aan de Polweg in Wichmond een bedrijf vestigen met meer dan 1.000 runderen. De vergunning voor de eerste bouwfase leidde vorig jaar tot veel protesten uit de omgeving en van natuur- en milieuorganisaties.

Opmerkelijk veel stieren in bestemmingsplan

Volgens GNMF is er ook in de nieuwe situatie geen sprake van een melkveebedrijf zoals toegestaan volgens het bestemmingsplan. “Volgens de gemeente zou het gaan om 70 melk- en kalfkoeien, maar ook om 20 fokstieren. Dat zijn opmerkelijk veel stieren. Meer dan de helft van de melkveehouders in Nederland heeft zelfs helemaal geen stier meer”, zegt Bernhard Oosting, beleidsmedewerker bij GNMF. “We gaan er vanuit dat de koeien en stieren in Wichmond conform het bedrijfsplan voor vermeerdering worden ingezet. Indien de embryo’s dan, zoals gewoonlijk bij het fokken, worden getransplanteerd in koeien op andere locaties, zal op dit bedrijf geen sprake zijn van relevante melkproductie.”

GNMF: gemeente werkt mee aan plan intensieve veehouderij

Ook andere delen van de gewijzigde omgevingsvergunning laten volgens GNMF nog alle ruimte voor een intensieve (fok)veehouderij die niet in het bestemmingsplan past. Nergens wordt aangetoond dat daar geen sprake van zal zijn. GNMF concludeert dat, gezien de kunstmatige wijzigingen op papier, de gemeente wil meewerken aan een plan voor intensieve (fok-)veehouderij. Dat is immers ook het doel van het achterliggende bedrijfsplan van Dutch Dairy Genetics. Naast GNMF hebben ook een aantal omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lees alle berichten over het geplande melkveebedrijf van Kees Koolen