Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Gewasbeschermingsmiddelen op bufferstrook bij gewas uit najaar

Op bufferstroken waar afgelopen najaar al gewassen zijn ingezaaid of geplant, mogen telers toch gewasbeschermingsmiddelen gebruiken als het doel hiervan is om insleep van ziektes op het hoofdperceel te voorkomen.

Dat bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) desgevraagd. Gevraagd of er een specifieke datum is waarvoor die gewassen in de grond hadden moeten zitten, laat het ministerie weten dat het gaat om (winter)gewassen die in het najaar van 2022 zijn ingezaaid. Boeren hoeven hiervoor geen melding te doen, aldus LNV.

Gewassen al ingezaaid op bufferstroken

Op de bufferstroken zijn in het najaar van 2022 onder andere al wintergranen ingezaaid en bollen geplant. Duidelijkheid over het aanhouden van bufferstroken in het kader van de mestregels kwam pas in januari. Toen bleek dat deze toch vanaf 2023 al voor iedereen verplicht zijn.

Bufferstroken moeten aangehouden worden langs waterlopen. Ze kunnen 0,5 tot 5 meter breed zijn, afhankelijk van het type sloot of watergang waar ze naast liggen en hoeveel percentage van het perceel ze beslaan.

Geen meststoffen op bufferstroken

Op deze bufferstroken mogen vanuit de mestregels geen meststoffen gebruikt worden. Bij deelname aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mogen er tevens geen gewasbeschermingsmiddelen op de bufferstroken gebruikt worden.

Nederland wilde in eerste instantie het invoeren van de bufferstroken een jaar uitstellen, maar daar ging de Europese Commissie niet mee akkoord. Dit omdat invoering van de bufferstroken is opgenomen in de Nederlandse derogatiebeschikking.

Op het moment dat er duidelijkheid kwam over de bufferstroken zat een deel van de gewassen voor dit jaar echter al in de grond. Daarvoor geldt nu dus toch een uitzondering als het gaat om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Beheer
WP Admin