AlgemeenNieuws

Gemeente Veenendaal in beroep tegen aanwijzingsbesluit

Veenendaal – De gemeente Veenendaal gaat in beroep tegen het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Binnenveld van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Dat meldt de Veenendaalse Krant. Naar de mening van het College van Burgemeester en Wethouders is onvoldoende duidelijk of de instandhoudingsdoelstellingen wel haalbaar zijn. Om de doelen te realiseren is het van belang dat er een stabiele hoge grondwaterstand en aanvoer van voldoende kalkrijk grondwater aanwezig is. De maatregelen om dit te bereiken zijn volgens het college onduidelijk.

Vorig jaar stelden Reyer Achterstraat van LTO Noord Ede en Gert van Laar van LTO Noord Rhenen/Veenendaal al dat het beheerplan voor Natura 2000-gebied Binnenveld onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Het College van Veenendaal constateert nu dat een eerder voorgestelde peilverhoging van de Grift heeft grote financiële gevolgen voor de waterhuishouding van het omliggende agrarisch gebied, het bedrijventerrein Ambacht-Nijverkamp en voor bestaande en nieuw te bouwen woonwijken en woningen. Deze maatregel bleek niet uitvoerbaar, niet haalbaar en betaalbaar. Het aanbrengen van kwelputten moet nog een goedkeuringstraject doorlopen. Het betekent dat haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen daardoor erg onzeker wordt.

Het Natura 2000-gebied Binnenveld omdat drie deelgebieden: de Blauwe Hel, de Hel en de Bennekommermeent, en omvat in totaal 113 hectare.

Beheer
WP Admin