Foto: ANP AlgemeenNieuws

Gelderland stelt leefgebied wolf vast

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben dinsdag 26 maart het leefgebied van de wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld.

Binnen het aangewezen gebied kunnen boeren zich voorbereiden op het beschermen van hun vee, met name schapen, meldt provincie Gelderland.

Gesprekken op gang

LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders hebben al initiatief om de gesprekken op gang te brengen. Provincie Gelderland ondersteunt dat.

Vestiging

GS Gelderland heeft ervoor gekozen om de leefgebieden van beide wolvinnen op de Veluwe tegelijk vast te stellen. Er zijn volgens de provincie voldoende aanwijzingen om er van uit te gaan dat ook de tweede wolvin na 6 maanden nog steeds op de Veluwe rondloopt en dat er sprake is van vestiging. De bevestiging door DNA-onderzoek komt waarschijnlijk in mei dit jaar, zo meldt de provincie.

Gedeputeerde Peter Drenth is blij: “Het besluit geeft duidelijkheid voor de mensen in het gebied.” Provincie Gelderland heeft al eerder toegezegd financieel bij te willen dragen aan preventieve maatregelen.

Gebiedsgericht preventieplan

GS Gelderland wil met initiatiefnemers een gebiedscommissie vaststellen. De eerste gesprekken zijn al begonnen en moeten uiteindelijk leiden tot een gedragen gebiedsgericht preventieplan. Dat gaat vervolgens naar Provinciale Staten die er een besluit over nemen.

Beheer
WP Admin