Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid

Melkveehouders mogen geen voer-mestcontracten gebruiken om te voldoen aan de Wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten.

Doelstelling was dat regionaal afgezette mest binnen een straal van 20 kilometer op basis van voer-mestovereenkomsten niet zou meetellen voor het melkveefosfaatoverschot. Daardoor zouden melkveebedrijven met vaste afspraken met akkerbouwers eerder als ‘grondgebonden’ aangemerkt kunnen worden. Dit moet bijdragen aan het regionaal sluiten van kringlopen.

Voer-mestcontracten doen doel wet teniet

Uit onderzoek naar het effect van de regeling door Wageningen UR blijkt dat de sector met voer-mestcontracten gemiddeld over Nederland 26% kan groeien. Regionaal kan dit zelfs oplopen tot 60-80%. Hierbij is geen rekening gehouden met fosfaatrechten. De regeling doet het doel van de wet, om verdere intensivering van de melkveehouderij tegen te gaan en grondgebondenheid te stimuleren teniet. Bovendien zijn er uitvoeringsproblemen omdat er geen borging is voor de daadwerkelijke levering van ruwvoer aan de melkveehouder.

Dit is reden voor Schouten om het aangenomen amendement, dat vroeg om deze regeling mogelijk te maken, niet uit te voeren.

Beheer
WP Admin