VarkensNieuws

Geen Varken van Morgen op 1 juli

Doetinchem – De introductie van het Varken van Morgen wordt weer uitgesteld. Nog geen enkel varkensbedrijf is gecertificeerd voor productie voor dit kwaliteitsprogramma.

Het lukt dus niet om het vlees op 1 juli 2015 in de schappen te hebben, zoals afgesproken. De doorlooptijd van big tot vleesvarken is immers zes maanden. Ook zeugenbedrijven die de biggen produceren voor het concept, moeten aan voorwaarden voldoen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de extra duurzaamheidseisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu al in 2014 te introduceren. Die afspraak is gemaakt door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Dierenbescherming en Natuur en Milieu.

De kans dat op korte termijn varkensbedrijven gaan produceren voor dit concept, lijkt niet groot. Navraag bij meerdere organisaties leert dat er weinig vertrouwen in elkaar is. 
Betrokken partijen wijzen naar elkaar als het gaat om concrete stappen die gezet moeten worden. Zo wachten varkenshouders op voorwaarden voor de productie binnen het concept. Centraal daarbij staat natuurlijk de te ontvangen vergoeding voor de meerkosten. Tot op heden heeft geen enkele slachterij haar leveranciers daar echter iets over kunnen zeggen.

Slachterijen leggen de bal bij de supermarkten. COV-woordvoerder Dé van de Riet: “Aan de slachterijen zal het niet liggen, wij zijn er klaar voor. Het is een kwestie van marktvraag die door supermarkten gegenereerd moet worden.”

De kans dat supermarkten meer gaan betalen voor het Varken van Morgen, lijkt vooralsnog niet groot. Brancheorganisatie CBL: “Afgesproken is dat varkenshouders en slachterijen werk maken van de afspraken. Blijkbaar gooien deze partijen hun kont tegen de krib. Het wordt tijd daar eens een pittig gesprek over te hebben”, aldus CBL-directeur Marc Jansen.

Volgens Van de Riet hebben slachterijen geïnvesteerd in kwaliteitssystemen, waardoor het mogelijk is varkens goed te kanaliseren, dit om te voorkomen dat het vlees wordt vermengd met andere stromen. Ook de primaire sector is in principe gereed om volgens het concept te gaan produceren. Certificerende instelling Verin geeft aan nagenoeg klaar te zijn om varkensbedrijven te keuren. De pilot die is gedaan om het certificeringsprogramma te testen is afgerond. Over enkele weken moet alles operationeel zijn. De andere certificeerder, Producert, zegt ook klaar te zijn.

Om varkenshouders te motiveren om in te stappen, is het volgens handelaar Aalt Posthouwer noodzakelijk dat varkenshouders garanties krijgen over de vergoeding van de meerkosten: “De eisen die gesteld worden omtrent leefoppervlakte van de dieren, vragen om flinke investeringen. Varkenshouders kunnen daar pas aan gaan rekenen op het moment dat er duidelijkheid is over een vergoeding.”

Directeur Marc van Rooi van Van Rooi Meat is gefrustreerd over de gang van zaken. Hij weet zelfs te melden dat CBL uit het project zou zijn gestapt, wat overigens ten stelligste wordt ontkend door die organisatie.

Van Rooi vindt het jammer dat het project niet slaagt, maar is daar ook weer niet echt verbaasd over. “Er zijn veel mensen bij betrokken die eigenlijk geen verstand van de materie hebben. De retail roept wel dat ze duurzaam willen, maar als betaald moet worden, blijft het stil.” Van Rooi en afnemer Jumbo zetten nu vooral in op de ontwikkeling van het bestaande Star-concept.

Alles overziend lijkt het ontbreken van een financiële paragraaf ervoor te zorgen dat het concept Varken van Morgen niet van de grond komt.

Varkensvoorman Eric Douma hoopt dat de supermarkten onder druk van partijen als de Dierenbescherming alsnog overstag gaan en wel met zo’n paragraaf komen. Vooralsnog is duidelijk dat de maatschappelijke- en marktwensen niet synchroon lopen.

Beheer
WP Admin