Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Geen politiek draagvlak geitenstop Groningen

In de provincie Groningen is geen politiek draagvlak voor het invoeren van een geitenstop. Dat blijkt uit een verworpen motie van de Partij voor de Dieren om een geitenstop in te voeren.

De enige partij die voor een motie om in Groningen een geitenstop in te voeren stemde, was de partij die de motie indiende: PvdD. LTO Noord is blij met het verwerpen van de motie.

Een andere motie, ingediend door PvdA, GroenLinks en D66, om als provincie in gesprek te gaan met gemeenten over de mogelijke invoer van een (tijdelijke) geitenstop is wel aangenomen.

De Partij voor de Dieren stelde eerder Statenvragen over een eventuele geitenstop. Daarop antwoordde gedeputeerde Henk Staghouwer dat de verantwoordelijkheid van zo’n stop in eerste instantie bij gemeenten ligt. “Een aantal provincies heeft een geitenstop ingesteld op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten en dergelijke verzoeken hebben ons niet hebben bereikt”, meldt Staghouwer. “Wij hebben in onderzoek of de gemeenten zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, of zij voornemens zijn maatregelen te treffen en of er behoefte is aan betrokkenheid van onze zijde in welke vorm dan ook.”

Beheer
WP Admin