VarkensNieuws

Geen overtredingen bij regeling nestmateriaal zeugen

Den Haag – De regeling voor het verstrekken van nestmateriaal voor zeugen wordt niet overtreden. De NVWA heeft de afgelopen vier jaar geen boetes of waarschuwingen uitgedeeld aan zeugenbedrijven omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarde om nestmateriaal te verstrekken.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In de periode 2010- 2014 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 1.318 inspecties op zeugenbedrijven uitgevoerd. Hierbij zijn geen boetes of waarschuwingen gegeven. Dit komt mede omdat de meeste zeugenbedrijven gebruikmaken van de uitzonderingsclausule. Het Besluit Houders van Dieren schrijft voor dat zeugen en geiten in de laatste week voor het werpen over voldoende en adequaat nestmateriaal beschikken, tenzij dit in verband met de op het bedrijf gebruikte mengmestmethode technisch niet uitvoerbaar is. Bijna alle varkensstallen zijn uitgerust met dergelijke mengmestsystemen en kunnen om die reden gebruik maken van de uitzonderingsclausule.

Kamerleden van SP en D66 vragen Dijksma zich in te zetten om te zorgen dat zeugen toch nestmateriaal krijgen. Dijksma zegt toe in overleg te gaan met de sector over het aanbieden van jute zakken als alternatief nestmateriaal. Door Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een toepassingsvorm ontwikkeld bestaande uit een jutezak die geen gevaar vormt voor verstopping van het mestsysteem. “Ik ga met de sector in gesprek over de verspreiding van de bestaande kennis en ervaringen van deze toepassingsvorm”, schrijft Dijksma.

Beheer
WP Admin