Dat Vion voldoende geld in kas heeft, blijkt volgens de woordvoerders ook uit het feit dat de overname van veehandelsbedrijf Hausner is afgerond. – Foto: ANP VarkensNieuws

Geen kettingreactie na herijking kaspositie Vion

De onrust over het lager inschatten van de kredietwaardigheid van Vion is van korte duur. Volgens het bedrijf gaat de varkensaanvoer door en krijgt iedereen op tijd zijn geld.

Het lager inschatten van de kredietwaardigheid van Vion door een grote, internationale verzekeraar leidt vooralsnog niet tot sterke verstoringen van de varkensmarkt. Volgens Vion hebben zij genoeg geld in kas om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ze slachten daarom ook de gangbare aantallen varkens die nodig zijn om de klanten te bedienen, volgens de communicatieafdeling van de Duitse tak van het bedrijf.

Eén verzekeraar verlaagt risico‘s

Tot dusver heeft één kredietverzekeraar besloten het verzekerd bedrag dat leveranciers van Vion kunnen claimen bij betalingsproblemen, te verlagen. Volgens Vion verzekert dit bedrijf slechts een klein deel van de varkensleveranties. Navraag bij producentenvereniging für Qualitätsvieh Hümmling in Lorup (D.) leert dat deze bewering juist is. Deze vereniging is verzekerd bij R+V Versicherung, onderdeel van de Duitse Volksbank. R+V morrelde, in tegenstelling tot de ander verzekeraar, niet aan haar kredietlimiet voor Vion, vertelt directeur Bernd Terhalle van de producentenvereniging.

Overname afgerond

Dat Vion voldoende geld in kas heeft, blijkt volgens de woordvoerders ook uit het gegeven dat afgelopen week de overname van veehandelsbedrijf Hausner is afgerond. Dat is een van de grootste handelsbedrijven, actief in de Duitse deelstaten Saksen en Beieren. Met de overname is een bedrag van enige miljoenen gemoeid, volgens Vion.

Afgelopen vrijdag ontstond onrust bij leveranciers van Vion over het nieuws dat een verzekeraar zijn kredietlimiet verlaagde. Door de extreem hoge varkensprijs neemt het risico van leveranciers toe als de betaling uitblijft.

Beheer
WP Admin