AlgemeenNieuws

Geen enquête over voedselveiligheid

Den Haag – De Tweede Kamer is niet van plan een parlementaire enquête te houden naar de risico’s in de vleesketen in Nederland. VVD, PvdA, CDA, PVV en ChristenUnie geven aan een voorstel daartoe van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) niet te steunen. Er is meer steun voor een onderzoek in de vorm van een rondetafelconferentie of een hoorzitting.

Thieme deed de suggestie voor een parlementaire enquête afgelopen weekeinde. Aanleiding is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waarin veel kritiek wordt geuit op de manier waarop de vleesketen omgaat met risico’s voor de voedselveiligheid.

Woordvoerder Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zegt dat een parlementaire enquête onnodig lang duurt, terwijl er al heel veel informatie beschikbaar is. Ik zou graag bijvoorbeeld de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Harry Paul, hier horen.”

Sjoera Dikkers van de PvdA wil voedselveiligheid graag op de onderzoeksagenda van de Tweede Kamer. De PvdA steunt het idee om een rondetafelgesprek te houden in de Tweede Kamer.

Jaco Geurts (CDA) ziet geen inhoudelijke argumenten voor een parlementaire enquête. Geurts wil een rondetafelconferentie steunen, al voert hij aan dat de NVWA recent nog onderwerp van gesprek is geweest in de Tweede Kamer.

Dion Graus van de PVV vindt zowel een enquête als een hoorzitting onzinnig. “Als de regering al mijn moties gaat uitvoeren, komt alles goed.”

Beheer
WP Admin