Foto: ANP AlgemeenNieuws

Geen betalingsrechten door foute inschrijving KvK

Twee landbouwbedrijven krijgen geen betalingsrechten toegekend of uitbetaald omdat de inschrijving bij het Handelsregister op 15 juni 2015 niet juist was.

Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) beslist in twee beroepsprocedures.

Boeren die in 2015 betalingsrechten hebben aangevraagd moesten per 15 juni 2015 onder die naam ook ingeschreven staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is een van de voorwaarden in de Nederlandse uitvoeringsregels voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB.

Volgens het CBB heeft het ministerie van Economische Zaken niet zijn bevoegdheden overschreden. De eis is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel en de Nederlandse regeling is niet ongeldig. Omdat de eisers niet tijdig stonden ingeschreven hebben zij geen recht op landbouwsubsidie via de betalingsrechten stelt het College vast.

Wijzigingen in bedrijfsvoering

In beide gevallen ging het om aanvragen waarbij door wijzigingen in de bedrijfsvoering en bedrijfsoverdrachten de registratie van de aanvrager in het Handelsregister niet juist was. RVO.nl heeft de aanvraag voor toekenning en uitbetaling van betalingsrechten in beide gevallen afgewezen. De bezwaren van de aanvragers tegen de afwijzing zijn vervolgens ongegrond verklaard en daartegen hebben ze beroep ingediend bij het CBB.

Het gaat om een melkveebedrijf met ruim 23 hectare en een bedrijf met 133 hectare akkerbouw en tuinbouw.

Beheer
WP Admin