Een adviseur helpt een boer met het invullen van de Gecombineerde opgave. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenCommentaar

‘Uitstel termijn indienen Gecombineerde opgave mag geen uitstel betaling inhouden’

Uitstel termijn indienen Gecombineerde opgave mag geen uitstel betaling inhouden. Het invullen van de opgave is een hele opgave.

Gekscherend heet de Gecombineerde opgave ook wel de Gecompliceerde opgave. En daar is eigenlijk niks op af te dingen. De Gecombineerde opgave is écht een opgave. Ambtenaren, adviseurs, laat staan boeren worstelen met dit fraaie staaltje Europees landbouwbeleid.

Het goede nieuws is dat de deadline met een maand verlengd is, naar 15 juni. Ook kunnen er nog tot 30 november bepaalde wijzigingen worden aangebracht. Let op de kleine regeltjes: er kan wel iets af, maar niks meer bij!

Lees alles over gevolgen uitstel termijn indienen Gecombineerde opgave

Knelpunten Gecombineerde opgave

Extra lucht dus, tegelijkertijd blijft er de frustratie over alle foutmeldingen, onduidelijkheden en systeemproblemen. Vraag een willekeurige boer en hij lepelt een lijstje met knelpunten op. Ernstig natuurlijk is dat perceelsgrenzen of bufferstroken niet (meer) kloppen. Het is de basis van het stelsel. Het systeem kent een zogenoemde goud-, zilver- en brons-kwalificatie. Ieder moet een keuze maken tussen allerlei eco-activiteiten om extra premie te ontvangen. De rekenmachine moet uitkomst geven of bepaalde drempelwaardes haalbaar zijn, en uiteindelijk ook wat opleveren.

We weten dat Nederland in Brussel de gunfactor niet heeft

Er is van alles te zeggen over dit stukje maatwerk van Piet Adema en zijn ambtenaren. Let wel, zíj geven het Brusselse beleid nationale invulling. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond spreekt van een chaos. De boeren moeten de chaos van uitvoeringsinstantie RVO oplossen, oordeelt de bond. Gelet op de tijd en technologie zou een simpeler systeem inderdaad veel frustratie voorkomen. Maar tegelijkertijd óók oproepen! We kennen allemaal knelsituaties en -gevallen uit andere algemene regels. Nederland krijgt van de Europese Commissie ook geen uitstel, hoe de minister ook lobbyde voor een overgangsjaar. We weten inmiddels wel dat Nederland in Brussel de gunfactor niet heeft.

Onderzoek naar mogelijkheid voorschot

Adema waarschuwt dat de verlengde indientermijn gevolgen heeft. RVO heeft minder tijd voor de verplichte controles. Er is ook minder tijd om eventuele fouten in de kaarten aan te passen. Allemaal goed en wel, maar de individuele boeren mogen niet boeten voor de tekortkomingen op zijn departement. RVO moet de subsidies waar zij recht op hebben tijdig uitbetalen.

Het ministerie onderzoekt nu of een nationaal voorschot mogelijk is. Adema heeft hiervoor de toestemming van het ministerie van Financiën nodig. Tja, dat ministerie worstelt op wel meer terreinen met systemen, mensen en regels.

In de afgelopen jaren keerde RVO aan zo’n 95% van de boeren in december het geld uit. Laat dat nou een goed uitgangspunt zijn. Oók in een overgangsjaar gelden afspraken. Den Haag maakt deze met boeren. Die gelden dan ook omgekeerd!

Beheer
WP Admin