Foto: Hans Prinsen VarkensNieuws

GD introduceert slofjesmethode voor salmonella

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) introduceert de slofjesmethode om onderzoek te doen naar salmonella op varkensbedrijven.

De slofjes zijn onderdeel van het salmonellamonsternamepakket. Met behulp van de slofjes kunnen varkenshouders eenvoudig mest uit verschillende afdelingen verzamelen voor onderzoek.

Salmonellaonderzoek met slofjes is goedkoper en diervriendelijker dan bloedonderzoek. Daarnaast is met de slofjesmethode nauwkeuriger te bepalen waar en wanneer de besmetting plaatsvond dan met bloedonderzoek. Daardoor kan een gerichter en effectiever plan van aanpak worden opgesteld.

Risico voor volksgezondheid

De slofjesmethode wordt al langer in de pluimveehouderij gebruikt om mestmonsters te verzamelen. In de varkenshouderij is de toepassing relatief nieuw. Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) paste de methode vorig jaar toe voor intern onderzoek naar salmonella binnen KDV. Salmonella kan een risico voor de volksgezondheid vormen. Voor varkens zelf is de ziekte ongevaarlijk.

Beheer
WP Admin