Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Garantieprijs FrieslandCampina stijgt € 1,50

FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor oktober verhoogd met € 1,50 tot € 39,50 per 100 kilo melk.

De hogere melkprijzen zijn volgens de coöperatie vooral toe te schrijven aan de forse prijsstijgingen van de basiszuivelprijzen. Daarnaast heeft de zuivelverwerker een positieve correctie van 50 cent verwerkt vanwege referentiemelkprijzen die in de afgelopen maanden hoger uitvielen. In september werd ook al een correctie van 10 cent toegepast, nadat in de zomermaanden twee keer achter elkaar een negatieve correctie werd toegepast.

Verschil met voorgaande jaren groeit

De kale melkprijs bij een leverantie van 1,1 miljoen komt uit op € 38,96, de maximale prijs (voor PlanetProof-melk) komt uit op € 42,46 per 100 kilo melk. Deze prijzen zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Het verschil met voorgaande jaren groeit. In oktober vorig jaar kwam de garantieprijs niet verder dan € 34,25 en in 2019 op € 34,75. Door de kleinere melkaanvoer en het hoge prijsniveau van basiszuivelproducten is een melkprijs van € 40 per 100 kilo nog steeds mogelijk. Echter, die verwachting werd in april ook al eens uitgesproken. De zuivelmarkt bleek tot nu toe toch weerbarstiger. In 2017 lukte dat wel, toen de garantieprijs zelfs de € 41,75 per 100 kilo melk haalde.

Biologische melkprijs stijgt 25 cent

De biologische melkprijs stijgt met 25 cent tot € 50,50 per 100 kilo melk. FrieslandCampina ziet nog altijd een goed vraag naar biologisch geproduceerde melk. De prijs die in oktober wordt betaald is de hoogste sinds 2017. Toen stond de garantieprijs op € 49,50 per 100 kilo. De gemiddelde garantieprijs tot en met oktober bedraagt € 48,78 per 100 kilo melk. Dat is ten opzichte van vorig jaar € 1,70 meer.

Reacties

  1. Ach ja ze zullen wel denken , een mooie manier om de boel weer rustig te krijgen . Maar een veenbrand doof je niet zomaar.daar zal nog wel iets meer voor nodig zijn…

Beheer
WP Admin